Zbierkový predmet mesiaca november 2022 - olejomaľba

Zbierkový predmet mesiaca november 2022 - olejomaľba

Predmet mesiaca november 2022

Obrazy od maliarky-výtvarníčky Zuzany Bobovskej

Predmetom mesiaca november 2022 sa tentokrát stali dva najnovšie prírastky v zbierkovom fonde histórie Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, a to obrazy Jeseň pod Manínom a Jesenné Bosmany, získané od maliarky a výtvarníčky Zuzany Bobovskej, rodáčky z Považskej Bystrice, ktorá jeden obraz múzeu predala a jeden darovala. Z. Bobovská pracuje technikou klasickej maľby (olej, akryl), pastel. Niekoľko rokov pôsobila v Bratislave, potom v Trenčianskych Tepliciach, kde mala svoj ateliér. Napokon sa vrátila do Považskej Bystrice. Pochádza z učiteľskej rodiny. Bobovskej bohatá tvorba úzko súvisí s láskou k prírode, ktorú nosí vo svojom srdci od detstva. V jej umeleckej tvorbe je viac zastúpená olejomaľba. Svojrázne Bobovskej diela vyžarujú pokoj a zároveň z nich cítiť i život a dynamiku bytia. Nie je tomu inak ani v prípade týchto dvoch olejomalieb na plátne, s rovnakými rozmermi (70cmx70cm), ktoré autorka namaľovala v roku 2017.

Autor textu: Mgr. A. Šujanská, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Korektúra textu: Mgr. Dominika Kukučová 

Fotogaléria

12 fotografií