Zbierkový predmet mesiaca september 2023

Zbierkový predmet mesiaca september 2023

Zbierkovým predmetom mesiaca september 2023 je lastovička obyčajná.


Leto končí nielen pre ľudí. Prvé dni školského roka odjakživa sprevádzal odlet lastovičiek na svoje zimoviská v Afrike. Rady vtáčikov pripravujúcich sa na odlet na elektrických drôtoch dotvárajú atmosféru konca prázdnin.
I preto je zbierkovým predmetom mesiaca september 2023 lastovička obyčajná. Dermoplastický preparát, patriaci do zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici od roku 1986, vizuálne dotvára maketa hniezda, ktorú k nemu vytvorila naša výtvarníčka.

 

Lastovička obyčajná (Hirundo rustica) je rozšírená po celom území Slovenska. Charakteristický znak dospelých vtákov je dlhý, hlboko vidlicovitý chvost, ktorý má samec dlhší ako samica. Väčšinu času trávi lietaním a lovením lietajúceho hmyzu. Dlhými, končistými krídlami a štíhlym telom je výborne stavaná na lov počas letu. Za sezónu naloví pre seba a svoje mláďatá obrovské množstvo hmyzu, čím je veľmi osožná i pre človeka. Lebo kde sa nedarí lastovičkám, darí sa muchám. Odpočívajú na telegrafných drôtoch a sedlách striech, kde sa čistia a švitoria. Čas stavby hniezda je jediným obdobím, kedy možno lastovičky pozorovať, ako sedia na zemi a zbierajú pritom blato na stavbu svojich hniezd.

Životným prostredím lastovičky je otvorená krajina, polia a lúky, ale tiež mestá a dediny. Je sťahovavá, na leto k nám prilieta koncom marca až začiatkom apríla z Afriky, kde zimuje. Ako zvestovateľky jari, nositeľky šťastia a symbol lásky oddávna znamenajú lastovičky pre človeka viac ako iné vtáčiky. Na jeseň sa pred odletom do Afriky zhromažďujú do veľkých kŕdľov a na vhodných miestach sa usádzajú do dlhých radov. Odlietajú v septembri až v októbri.

Väčšinou hniezdia dva razy do roka. Začiatok prvého hniezdenia je v máji, druhého koncom júna. Pôvodne hniezdili lastovičky v jaskyniach a pod skalnými prevismi. V súčasnosti si svoje hniezda stavajú predovšetkým na ľudských stavbách, často v kôlňach, pod mostami, rímsami domov a v hospodárskych budovách. Môžu byť umiestnené na hrade alebo tráme v rohu pod stropom. Hniezdo vo forme z vrchu otvorenej štvrťgule je postavené zo stebiel alebo iných rastlinných vláken pospájaných blatom. Hniezdne lôžko je vystlané perím. Znáša 4-6 na vajec. Inkubačný čas je asi 2 týždne, kŕmenie mladých v hniezde trvá približne 3 týždne. Partnerská vernosť, ktorá sa lastovičkám pripisuje, platí len pre jedno leto - vytvárajú tzv. sezónny zväzok. Dlhšie pretrváva vtedy, keď obaja partneri znovu zahniezdia v tom istom hniezde ako vlani.

Činnosť ľudí a ich postoj k prírode býva príčinou poklesu počtu vtákom. V minulosti ľudia vítali prítomnosť lastovičiek na svojich gazdovstvách ako znak šťastia a hojnosti. Dnes sa bojíme o nové fasády, a preto ničíme hniezda. Výstavba moderných stavieb a zmenšujúci sa počet lokalít vhodných na hniezdenie spôsobuje celoeurópsky pokles populácie lastovičiek i príbuzných belorítok. Treba však pamätať na to, že lastovička je zákonom chránená a spoločenská hodnota jedného kusu je 500 EUR (Vyhláška MŽP č. 170/2021). Existujú viaceré spôsoby, ako vhodne regulovať miesta hniezdenia – plašiče z plastovej fólie, ochranné tácky podložené pod hniezda, ale aj sprístupnenie stavieb, kde nám hniezdenie neprekáža napr. trvale otvoreným oknom.

 

Fotogaléria

11 fotografií