Žiaci spoznávali čaro lúčneho biotopu

Žiaci spoznávali čaro lúčneho biotopu

Žiaci spoznávali čaro lúčneho biotopu

Tlačová správa

58 detí zo 6. základnej školy na sídlisku SNP v Považskej Bystrici navštívilo v piatok 20.5.2022 miestne vlastivedné múzeum. Postupne v troch skupinách pod vedením biologičky Daniely Dúbravkovej absolvovali vzdelávací program „Čo rozpráva lúka“ z cyklu Múzeum v škole. Deti využili priestory múzea a vonkajšej prírodovednej učebne pred budovou.

Spoločne sme spoznávali rastlinných i živočíšnych obyvateľov lúk, hovorili sme o funkciách a vlastnostiach tohto biotopu. Pozorovaním historických fotografií z archívu múzea sme porovnali spôsob obhospodarovania lúk v minulosti a dnes. Na poznávanie jednotlivých rastlinných druhov sme použili živé rastliny a obrázky. Na plastových modeloch sme si demonštrovali vývojové štádiá rôznych druhov hmyzu. Pomocou komixového príbehu sme sa učili o spolužití motýľov modráčikov a mravcov. Previazanosť jednotlivých skupín lúčnych organizmov z hľadiska vzájomného poskytovania potravy sme si osvojili pri praktickej aktivite, kde deti pomocou kartičiek vytvárali potravové reťazce.

Deti mali možnosť zažiť pestrú vyučovaciu hodinu s častým striedaním zaujímavých aktivít. Našou snahou je vyučovať o prírode novým netradičným spôsobom v prirodzenom, bezpečnom a príjemnom prostredí. Chceme podnecovať v deťoch záujem o nepoznané, kreativitu a schopnosť prísť na veci vlastným pričinením. Výučba prebiehala inovatívnym spôsobom s použitím prvkov Montessori pedagogiky, zážitkového vzdelávania a princípov na budovanie tímovej spolupráce. Vďaka nefalšovanému záujmu detí sme spolu strávili nevšedný a zmysluplný čas, ktorý bol obohacujúci nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých.

 

20.5.2022

Daniela Dúbravková

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Fotogaléria

20 fotografií