Žiaci ZŠ Štiavnik vo vlastivednom múzeu

Žiaci ZŠ Štiavnik vo vlastivednom múzeu

Žiaci ZŠ Štiavnik vo vlastivednom múzeu

( správa o podujatí )

 

Dňa 6. júna 2018 privítali pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, žiakov 1. a 2. ročníka zo ZŠ Štiavnik.

Deti absolvovali dve prednášky, ktoré boli spojené i s prehliadkou vystavených exponátov.

Prvá časť bola venovaná faune Považia, kde zoologička múzea Ing. Čižmáriková predstavila žiakom bežných živočíšnych obyvateľov našich lesov. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie zo života medveďa, líšky, kuny, hlucháňa, myšiaka a ďalších zvierat. Malí návštevníci sa spontánne zapájali do prednášky a svojimi zážitkami, či postrehmi vniesli uvoľnenú atmosféru do výučbového procesu. Po ukončení teoretickej časti si prezreli spomenuté zvieratká na expozícii s názvom „Prechádzka našou prírodou“.

Po krátkej prestávke nasledovala prednáška dr. Rágulovej, ktorá deťom pútavo rozprávala o histórii modrotlače na Slovensku.  Následne si pozreli vystavené exponáty (imitáciu farbiacej kypy, originálny železný ráf, mlynček na drvenie indiga, drevený mangeľ, a iné nástroje nevyhnutné pre prácu  modrotlačiara). Taktiež obdivovali krásne modrotlačové látky a kraslice.

Žiakov pripravený program zaujal. Odchádzali  obohatení o nové informácie a zážitky. Neformálne vzdelávanie, ktorého sa zúčastnilo 68 detí v sprievode 4 vyučujúcich, patrilo do vzdelávacieho cyklu Múzeum v škole s finančnou dotáciou Ministerstva kultúry SR v programe „Kultúrne poukazy“.

                                                                   

 

V Považskej Bystrici dňa 7. 6. 2018

Ing. Zuzana Čižmáriková, Vlastivedné múzeum V Považskej Bystrici

Fotogaléria

8 fotografií