Život na hradoch

Život na hradoch

Život na hradoch

 (správa o podujatí)

 

Dňa 18. 03. 2019 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici žiaci ZŠ sv. Augustína  za účelom účasti na prednáške „Život na hradoch“, ktorú odprednášal etnológ múzea Mgr. Jozef Mihálik.

Prednášajúci oboznámil žiakov s problematikou vývoja hradov na našom území od ich vývoja z hradísk, cez jednotlivé stavebné etapy v románskom, gotickom, renesančnom slohu až po ich zánik. Študenti sa oboznámili aj s typológiou rozoznávania rôznych druhov hradnej  architektúry. Ďalšia časť prezentácie bola zameraná na život v stredovekých hradoch, kde sa študenti dozvedeli základné informácie o vykurovaní, osvetlení, svetskom živote, hygiene, rozdieloch medzi studňami a cisternami, stravovaní i o trávení voľného  času.

Posledná časť prezentácie bola zameraná na súčasnú záchranu a znovuzrodenie hradných ruín s príkladom konzervácie zrúcaniny hradu Hričov (keďže etnológ múzea je riaditeľom občianskeho združenia Združenie priateľov Hričovského hradu a venuje sa jeho záchrane od roku 2010). Počas prednášky sa študenti dozvedeli informácie o postupoch, problémoch a zásadách pri konzervácii hradných ruín.

Po prednáške sa žiaci zúčastnili aj lektorovanej výstavy s názvom „Oživovanie hradov“. Počas výstavy sa žiaci oboznámili s problematikou záchrany hradných zrúcanín na Slovensku. Výstava je zameraná na prezentáciu občianskych združení pod záštitou spoločného celoslovenského združenia Zachráňme hrady. Pozostáva z banerovej prezentácie a po prvýkrát je doplnená o autentické archeologické nálezy z okolitých hradov: Bystrica, Lednica, Hričov, Lietava, Blatnica a Sklabiňa. Archeologické nálezy prezentujú úžitkovú keramiku, stavebné materiály, dobové vyobrazenia, ľudské lebky, mince, ozdoby a pracovné náradie. V závere výstavy si žiaci pozreli päť kratších videoukážok z hradov Hričov a Lietava.

            Neformálneho vzdelávania o hradoch sa zúčastnilo 26 žiakov 7. ročníka v sprievode vyučujúceho. Realizovalo  sa prostredníctvom projektu Múzeum v škole s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 

V Považskej Bystrici 19. 3. 2019, Mgr. Jozef Mihálik

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

Fotogaléria

12 fotografií