Zlatá éra slovenskej motocyklistiky

Zlatá éra slovenskej motocyklistiky

Zlatá éra slovenskej motocyklistiky

(správa o odbornej prednáške)

 

            Vo štvrtok 13. júna 2019 zorganizovalo Pohronské múzeum v Novej Bani, organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja, pri príležitosti výstavy historických motocyklov odbornú prednášku Zlatá éra slovenskej motocyklistiky.

            Hlavnými prednášajúcimi bola Mgr. Anna Šujanská, historička Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a pán Zdeno Metzker, bývalý konštruktér Považských strojární.

Prednáška bola zameraná na historický vývoj a motocyklovú výrobu niekdajšieho monopolného závodu Považské strojárne v Považskej Bystrici, ktorého zašlú slávu návštevníkom múzea prezentovali prostredníctvom vystavených zbierok z oblasti motocyklistiky. Jadrom výstavy sú jednostopové motorové vozidlá (JMV) od Maneta M 90, cez Jawu 50 typ 550, 555, 20, ... končiac mopedmi Babetta a Korádo, reprezentujúce chronológiu výroby. Športovú oblasť zastupujú športové motocykle TATRANY s rôznou kubatúrou.

Históriou výroby motocyklov v Považskej Bystrici sa zaoberal Zdeno Metzker, bývalý konštruktér pôsobiaci na oddelení vývoja a motocyklovej výroby v Považských strojární v Považskej Bystrici. Z. Metzker, st. bol zároveň aj odborným poradcom vlastivedného múzea v začiatkoch budovania zbierky motocyklov.

Historický vývoj podniku Považské strojárne v Považskej Bystrici a  budovanie motocyklovej zbierky vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici prezentovala formou obrazovej prednášky kurátorka zbierky jednostopových motorových vozidiel historička Mgr. Anna Šujanská.

Odbornej prednášky sa v priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani zúčastnilo 24 osôb.                           

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mgr. Anna Šujanská, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

V Považskej Bystrici dňa 17.06. 2019 

 

Fotogaléria

6 fotografií