Zbierkový predmet mesiaca december 2021

Zbierkový predmet mesiaca december 2021

Zbierkovým predmetom mesiaca december je prútený betlehem, na ktorého tvorbe sa podieľali dvaja autori, ktorí patria k najvýraznejším domáckym výrobcom v obci Praznov. Sú to košikár Anton Kuliha a Antónia Dvorščíková, ktorá sa venuje výrobe bábik zo šúpolia. Samotnú prútenú konštrukciu betlehemu vyhotovil Anton Kuliha a šúpoľové postavičky vyhotovila Antónia Dvorščíková.

Anton Kuliha sa k pleteniu sa dostal cez svojho otca už ako osemročný chlapec. Miestny košikár Ján Čička ho naučil robiť okrúhle dno a na ostatné veci prišiel ako samouk. Pri práci mu pomáha pôvodná profesia, nakoľko bol matematik a vyštudoval deskriptívnu geometriu. Zo začiatku si chodil prútie zbierať k potoku a ku Váhu. Neskôr si zasadil vŕby okolo svojho domu. Dnes pestuje približne desať druhov vŕb – krovinatých a stromových. Prúty zbiera na jeseň, keď spadne lístie, alebo na jar. Najideálnejšie obdobie na prípravu prútia, čiže rezanie a lúpanie, je v čase vegetácie, keď do prútu prúdi miazga.   Jedná sa o pomerne krátku dobu troch týždňov, približne od polovice marca do apríla, kým nenarastú listy. Z jeho bohatého sortimentu výroby možno spomenúť : rôzne typy košov, kolísky, stoly, stoličky, poličky, tienidlá, lavičky, taburetky, koše pre psov, paravány, obrazy, betlehemy, emblém obce Praznov, nábytok a množstvo iných výrobkov, podľa potreby zákazníkov.

Kukuričné šúpolie patrí k najmladšiemu pletiarskemu materiálu. Prvú šúpolienku, v podobe ako ju dnes poznáme vyhotovila výtvarníčka Kamila Ričlová Rauchová v ÚĽUVe v roku 1956. Antónia Dvorščíková sa narodila v roku 1945. K výrobe šúpoľových bábik sa dostala v Pustých Uľanoch pri Galante, kde si s manželom kúpili starší dom.  Naskytla sa jej tu možnosť pracovať v ľudovo-umeleckom výrobnom družstve Detva, ktoré malo v Pustých Úľanoch dielňu. Po zaškolení začala robiť ako domáca pracovníčka šúpoľové bábiky. V 70. rokoch sa vrátila do Praznova a zmenila zamestnanie. K tvorbe šúpoľových bábik sa vrátila z dôvodu, aby mladá generácia nezabudla na tradičné zamestnania a život svojich starých rodičov. Svoje výrobky stvárňuje v tematických celkoch. Šúpolie zbiera v septembri a októbri, či už z vlastnej úrody, alebo z poľnohospodárskych družstiev. Aspoň deň pred výrobou šúpolie síry, čím ho vydezinfikuje a docieli bledšiu farbu. Vo svojom dome má zriadenú aj výstavu svojich výrobkov.

Betlehem si môžete pozrieť v Sobášnom paláci v Bytči na výstave : POĎME VŠETCI DO BETLEHEMA, ktorá je prístupná od 25.11. 2021 – 2.2. 2022, utorok – nedeľa 9.00 – 16.00

Fotogaléria

10 fotografií