Zbierkový predmet mesiaca január 2021

Zbierkový predmet mesiaca január 2021
Imrich Weiner-Kráľ - Pri moste
Zbierkovým predmetom mesiaca január je obraz, Pri moste, ktorý je súčasťou kompletnej zbierky výtvarných diel považskobystrického rodáka Imricha Weinera Kráľa. Kolekciu obrazov koncom roka 1982 darovala Irena Blúhová, dlhoročná partnerka akademického maliara Imricha Weinera Kráľa, Okresnému národnému výboru (ONV) v Považskej Bystrici – odboru kultúry, pre vtedy vznikajúce Okresné múzeum v Považskej Bystrici. Potvrdzuje to aj zachovalá korešpondencia vedená medzi ňou a ONV v Považskej Bystrici. Získaním súboru obrazov (olejomalieb a akvarelov) sa zbierkový fond múzea doplnil o 62 nových prírastkov z odboru výtvarné umenie.
Obraz s názvom Pri moste je akvarel a patrí do skupiny výtvarných diel I. W. kráľa, ktoré sú tematicky zamerané na rodisko autora, Považskú Bystricu. Pôsobia skôr ako dokumentácia meniacej sa starej Bystrice na novú. Na potulkách blízkym jej okolím zrejme I. Weinera upútalo oddychové miesto pri moste. Práve bol slnečný deň. Okrem dvoch mladých rodín s deťmi, ktoré sa chystali spustiť čln na rieku Váh, ho zaujal pohľad na dominantu Považskej Bystrice, nový most. Pravdepodobne preto samotný názov obrazu Pri moste nie je náhodný. I.W. Kráľ takto nepriamo upozornil na veľkolepú stavbu, na ktorú boli Považskobystričania právom hrdí.
Premeny Bystrice nachádzame aj na ďalších jeho akvareloch: Meniaca sa Bystrica, Nová škola a internát, Tu bude nová nemocnica, Stavba novej hrádze, Mesto rastie I. a II., Nová hasičská stanica.

Fotogaléria

10 fotografií