Zbierkový predmet mesiaca júl 2021

Zbierkový predmet mesiaca júl 2021

Zbierkovým predmetom mesiaca júl sú drevorezby od pána Štefana Meliša v počte 32 kusov. Drevorezby sú z lipového dreva a 5 z nich je vo farebnom prevedení. Predmety múzeum zakúpilo v rokoch 1989 a 2005. Tematika drevorezieb je zameraná na mýtické a rozprávkové bytosti, ako napríklad : vodník, slncový kôň, loktibrada, zlatovláska, lomidrevo, bľabota, Veľkomoravské osobnosti : Kliment Ochridský, Pribina, Rastislav a Nitrabor, Mojmír I., Mojmír II., výjavy zo života : obed drevorubača, bačovka a iné.

Štefan Meliš sa narodil v roku 1928 v Prahe, no jeho rodičia sa začiatkom novembra 1928 vrátili do Papradna a tam Štefan Meliš prežil svoje detstvo. V roku 1946 jeho rodičia získali prídel pôdy v Dubníku pri Nových Zámkoch a tam boli do roku 1950, kedy sa vrátili do Papradna. Po krátkom pobyte na Morave sa usadil na Považí, kde pracoval do roku 1988 v Považských strojárňach a v Stavoindustrii.

Pán Meliš sa počas aktívneho života venoval archeológii, histórii, numizmatike, dialektológii, národopisu, paremiológii a iným spoločenským vedám. Dodnes zozbieral cez 400 povestí z okolia Považskej Bystrice a Bytče. V roku 1975 podaroval niektoré povesti Matici slovenskej v Martine a veľká časť bola uverejnená v regionálnych periodikách Aspekt a Obzor. V čase zberu nárečových výrazov spolupracoval s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra v Bratislave. V 50. rokoch sa začal venovať archeológii a pod vedením A. Petrovského – Šichmana a J. Moravčíka sa zúčastnil objavovania nových archeologických lokalít horného Považia. V roku 1991 sa stal členom Slovenskej archeologickej spoločnosti a v roku 1992 sa stal iniciátorom založenia archeologického krúžku pri MO Matice slovenskej v Považskej Bystrici. V závodnom klube Považských strojární založil v roku 1968 Numizmatický krúžok, ktorého bol predsedom. Stal sa aj členom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej v Martine. Jedným z jeho početných záľub bolo aj ľudové rezbárstvo.

Fotogaléria

10 fotografií