Zbierkový predmet mesiaca august 2022

Zbierkový predmet mesiaca august 2022

Hračky zo Zamaroviec

– zbierka mesiaca august 2022

 

tlačová správa

 

      Zbierkovým predmetom mesiaca august 2022 je zbierka hračiek od pani Hany Begáňovej zo Zamaroviec. Ide o početnú zbierku prevažne socialistických hračiek v počte 135 kusov.

       Hračky pozostávajú z rôznych spoločenských hier, bábik, plyšových hračiek, drevených kociek, miniatúr nábytku atď. Predmety do múzea získal etnológ múzea J. Mihálik, nakoľko ho pani Begáňová kontaktovala s prosbou, aby sa dané predmety dostali práve do Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Súčasťou fondu etnológie v múzeu je aj početný fond hračiek. Okrem uvedených hračiek prevzal etnológ múzea aj iné predmety bežnej potreby - kolovrátok, smaltované nádoby, strúhadlá, cedidlá a ďalšie. Rodina Begáňová je úzko prepojená s kaštieľom a šľachtickou rodinou Zamarovských. Zamarovskí sa v detstve ujali starej mamy pani Hany, slúžila u nich celý život. Neskôr sa rodina Begáňová stala aj právoplatnými dedičmi kaštieľa v Zamarovciach, ktorý neskôr predali. Časť hračiek pochádza od Jozefa Zamaroczyho, ktorý pracoval v banke v Trenčíne. Jozef kúpil hračky (dreveného panáky, bábiky, maňušku opice) mame pani Begáňovej, keď bol v Prahe. Pani Hana s láskou spomínala, že pre jej starú mamu a mamu bol pán Zamaroczy ako rodina a dodnes sa starajú o ich rodinnú hrobku. V Zamarovciach okrem kaštieľa stoja aj ruiny staršej kúrie Zamarovských. Originál obrazu tejto kúrie z roku 1898 má pani Hana Begáňová doma, rovnako aj časť nábytku a dokumentov z kaštieľa.

 

 

Mgr. Jozef Mihálik, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

Fotogaléria

12 fotografií