Zbierkový predmet mesiaca júl 2022

Zbierkový predmet mesiaca júl 2022

Kultová dutina dreveného zrubu

Zbierka mesiaca júl 2022

 

 

            Pri stavbe dreveného zrubu sa okrem technického prevedenia kládol dôraz aj na ochranné kultové predmety, ktoré sa umiestňovali v základoch domu – tzv. pod uhol. V súčasnosti, keď sa drevenice búrajú alebo prerábajú, môžu sa ľudia na vlastné oči presvedčiť o kultových praktikách našich predkov. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici vyhlásilo za zbierku mesiaca júl 2022 drevené brvno, ktoré v minulosti plnilo funkciu kultovej dutiny.

Drevené brvno podaroval múzeu pán Radoslav Ryljak z Považskej Bystrice v roku 2022. Brvno bolo nájdené v základovom uhle drevenice v Dolnej Marikovej, časť Besné. Pán Ryljak sa v roku 2010 zúčastnil rozoberania uvedeného obydlia spolu s jeho majiteľmi.

Jednalo sa o zrub zostavený z brvien hranených z dvoch strán, krytý sedlovou strechou. Dispozične bol objekt trojpriestorový. Jediná obytná miestnosť bola vnútri s murovaným šporákom, ďalšie priestory tvoril pitvor a komora. Komora vznikla predelením pitvora krátkou priečkou rovnobežnou s dlhšími stenami zrubu. V roku 2010 sa v blízkosti drevenice nachádzalo aj humno pozostávajúce zo stodoly a mlatovne, ktoré tvorilo s drevenicou jedno hospodárstvo. Zaujímavosťou je, že drevenica pôvodne stála v Papradne. Po svadbe Marikovčana a Papradňanky ju cez kopec (rozobranú) previezli na príslušné miesto a postavili nanovo. Tam stála do júla 2010. Vek drevenice sa dá približne určiť podľa nájdenej mince. Ide o rakúsko-uhorský dvojhalier uhorského typu z obdobia 1895-97.

V drevenom brvne bol vysekaný tvar nepravidelného kríža, do ktorého bola z kultových dôvodov vložená minca a písaný dokument. Minca a listina ostali vo vlastníctve pána Ryljaka.

Vkladanie mincí do základov domov vychádza z ľudovej zbožnosti a povier obyvateľov. Stavitelia vkladali do nových príbytkov peniaze - mince, ktoré boli častokrát doplnené o písaný dokument (jeho obsahom bol spravidla citát z Biblie alebo krátka správa staviteľa domu), prípadne klasy obilia a liečivé byliny. Doklady mincí v základoch domov nie sú typické len pre okres Považská Bystrica, ale nachádzajú sa v ľudovej architektúre naprieč celým Slovenskom. V minulosti ľudia verili, že si dostatok peňazí a obživy môžu zadovážiť aj takouto symbolickou obetou. Predmety zároveň plnili ochrannú funkciu nad príbytkom a jeho obyvateľmi.

 

 

Mgr. Jozef Mihálik, etnológ Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

 

Fotogaléria

12 fotografií