Faktúra 002/2023
Dátum vyhotovenia: 9.1.2023
Faktúra doručená: 12.1.2023
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Faktúra za prenájom nebytových priestorov
Názov položky:
tepelná energia, 605 EUR
Názov položky:
elektrická energia, 190 EUR
Názov položky:
voda, 14.1 EUR
Názov položky:
voda stočné, 14.9 EUR
Názov položky:
zrážková voda, 46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
870,00 EUR
ceny sú vrátane DPH