Faktúra 017/2023
Dátum vyhotovenia: 13.2.2023
Faktúra doručená: 15.2.2023
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Faktúra za prenájom nebytových priestorov, vyúčtovanie
Názov položky:
tepelná energia, 1541 EUR
Názov položky:
elektrická energia , 250 EUR
Názov položky:
voda, 15.5 EUR
Názov položky:
voda stočné, 20.5 EUR
Názov položky:
zrážková voda, 60.5 EUR
Názov položky:
tepelná energia - nedoplatok, 498.01 EUR
Názov položky:
elektrická energia -nedoplatok, 111.09 EUR
Názov položky:
voda - nedoplatok, 10.54 EUR
Názov položky:
voda stočné - nedoplatok, 11.15 EUR
Názov položky:
zrážková voda - nedoplatok, 25.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 544,08 EUR
ceny sú vrátane DPH