Faktúra 102/2020
Dátum vyhotovenia: 12.8.2020
Faktúra doručená: 17.8.2020
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
prenájom nebytových priestorov
Názov položky:
SPŠ teplo, 613 EUR
Názov položky:
SPŠ elektrina, 182 EUR
Názov položky:
SPŠ vodné, 16.7 EUR
Názov položky:
SPŠ stočné, 17.8 EUR
Názov položky:
SPŠ zrážková voda, 46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
875,50 EUR
ceny sú vrátane DPH