Objednávka 001/2022
Dodávateľ
Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulska 23
97401 Banská Bystrica
IČO: 42013143
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
preukazy ZMS
Názov položky:
preukaz, 3 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
21,00 EUR
ceny sú vrátane DPH