Objednávka 009/2023
Dodávateľ
Mgr. Jana Valjašková
Tatranská 294/13
017 01 Považská Bystrica
IČO: 41495365
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Preklad textu v rámci prípravy výstavy Zabudnuté obrazy Považskej Bystrice
Názov položky:
služba, 15 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
130,50 EUR
ceny sú vrátane DPH