Objednávka 010/2023
Dodávateľ
DREVONA MARKET s. r. o.
Výhonská 1
83510 Bratislava
IČO: 50443003
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Nákup kancelárskeho nábytku
Názov položky:
tovar, 79 EUR
Názov položky:
tovar, 131 EUR
Názov položky:
služba, 20 EUR
Názov položky:
služba, 1 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
231,00 EUR
ceny sú vrátane DPH