Objednávka 017/2023
Dodávateľ
Bricol, s.r.o.
Dolinská 27/7
914 42 Horné Srnie
IČO: 31414966
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
materiál na tvorivé, kultúrne aktivity
Názov položky:
tovar, 0.564 EUR
Názov položky:
tovar, 0.516 EUR
Názov položky:
tovar, 1.176 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
112,70 EUR
ceny sú vrátane DPH