Objednávka 030/2023
Dodávateľ
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 01 Kremnica
IČO: 00010448
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Kľúčové prívesky
Názov položky:
tovar, 3.9 EUR
Názov položky:
tovar, 2.904 EUR
Názov položky:
tovar, 2.904 EUR
Názov položky:
tovar, 2.904 EUR
Názov položky:
tovar, 2.904 EUR
Názov položky:
tovar, 2.7 EUR
Názov položky:
tovar, 2.904 EUR
Názov položky:
služba, 6.94 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
257,14 EUR
ceny sú vrátane DPH