Objednávka 032/2023
Dodávateľ
PRINTSTEP s.r.o.
Jičínska 226/17
130 00 Praha 3
IČO: 27947807
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
nákup materiálu na tvorivé aktivity
Názov položky:
tovar, 0.81797 EUR
Názov položky:
služba, 24.2 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
310,49 EUR
ceny sú vrátane DPH