Objednávka 035/2023
Dodávateľ
National Archives of Hungary
Bécsi kapu tér 2-4
1014 Budapest
IČO: 1014
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Nákup licencie na použitie digitálnych obrázkov
Názov položky:
služba, 50 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH