Objednávka 039/2023
Dodávateľ
FaxCopy a.s.
Domkárska 15
821 05 Bratislava
IČO: 35 729 040
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
nákup kancelárskeho materiálu
Názov položky:
tovar, 36.97 EUR
Názov položky:
tovar, 1.99 EUR
Názov položky:
tovar, 23.74 EUR
Názov položky:
tovar, 23.46 EUR
Názov položky:
služba, 7.1 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
183,40 EUR
ceny sú vrátane DPH