Objednávka 050/2023
Dodávateľ
SPONA, s. r. o.
Stará Vajnorská 17 A
831 04 Bratislava
IČO: 46044256
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Nákup parochní k projektu FPU č. 23-521-01547 na realizáciu projektu s názvom Otvorené truhlice.
Názov položky:
tovar, 28.44 EUR
Názov položky:
služba, 6.3 EUR
Názov položky:
služba, 1 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
64,18 EUR
ceny sú vrátane DPH