Objednávka 062/2023
Dodávateľ
nubio beads, s.r.o.
Nové sady 988/2
602 00 BRNO
IČO: 09976094
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Nákup tvorivého materiálu projekt MKSR
Názov položky:
tovar, 10.78 EUR
Názov položky:
tovar, 19.43 EUR
Názov položky:
tovar, 19.43 EUR
Názov položky:
tovar, 16.83 EUR
Názov položky:
tovar, 12.07 EUR
Názov položky:
služba, 1.19 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
79,73 EUR
ceny sú vrátane DPH