Objednávka 063/2022
Dodávateľ
Ultra Print, s. r. o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava
IČO: 31399088
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Dotlač publikácie Myšlienka, cit a technika v tvorbe Imra Weinera Kráľa
Názov položky:
služba, 11.11111 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 000,00 EUR
ceny sú vrátane DPH