Objednávka 064/2022
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3
01701 Považská Bystrica
IČO: 00317667
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
predplatné PB novinky na rok 2023
Názov položky:
služba, 25 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
25,00 EUR
ceny sú vrátane DPH