Objednávka 067/2023
Dodávateľ
Tlačiareň P+M, s.r.o.
Budovateľská 1672/16
038 53 Turany
IČO: 46008535
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Objednávame si u Vás tlač a výrobu neperiodickej publikácie Turošík, Marek: Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica - centrum a podhradie; projekt FPU č. 23-342-02116 v náklade 400 ks
Názov položky:
tovar, 25.685 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
10 274,00 EUR
ceny sú vrátane DPH