Objednávka 070/2023
Dodávateľ
pandrlak advertising, s. r. o.
Pezinská 5104
901 01 Malacky
IČO: 52394476
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Nákup tvorivého materiálu projekt MKSR
Názov položky:
tovar, 160 EUR
Názov položky:
tovar, 80 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
320,00 EUR
ceny sú vrátane DPH