Objednávka 071/2023
Dodávateľ
Figuríny Sk s.r.o.
Ústecko - Orlická 2346/20
058 01 Poprad
IČO: 44774354
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Nákup plastových tórz k projektu FPU č. 23-521-01547 na realizáciu projektu s názvom Otvorené truhlice.
Názov položky:
tovar, 14.205 EUR
Názov položky:
služba, 6.1 EUR
Názov položky:
služba, 0.9 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
35,41 EUR
ceny sú vrátane DPH