Objednávka 099/2021
Dodávateľ
OknáUriča s.r.o
Považská Teplá 494
017 05 Považská Teplá
IČO: 53782712
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
PVC parapet
Názov položky:
tovar, 25 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH