Objednávka 106/2021
Dodávateľ
Ing. Juraj Hamala - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
Malachovská 17/A
974 05 Banská Bystrica
IČO: 53231414
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
mapa
Názov položky:
tovar, 26.9 EUR
Názov položky:
služba, 5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
31,90 EUR
ceny sú vrátane DPH