Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
8.11.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-630-04300 Zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_c._16-622-04300.PDF PDF kópia 988,66 kB
8.11.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-630-04287 Zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_c._16-630-04287.PDF PDF kópia 969,02 kB
21.11.2016 Darovacia Zmluva č. 09/2016 Darovacia_zmluva_c._09-2016.pdf PDF kópia 746,12 kB
21.11.2016 Darovacia Zmluva č. 08/2016 Darovacia_zmluva_c._08-2016.pdf PDF kópia 752,85 kB
21.11.2016 Darovacia Zmluva č. 07/2016 Darovacia_zmluva_c._07-2016.pdf PDF kópia 741,57 kB
21.11.2016 Darovacia Zmluva č. 06/2016 Darovacia_zmluva_c._06-2016.pdf PDF kópia 748,27 kB
21.11.2016 Darovacia Zmluva č. 05/2016 Darovacia_zmluva_c._05-2016.pdf PDF kópia 746,72 kB
21.11.2016 Darovacia Zmluva č. 04/2016 Darovacia_zmluva_c._04-2016.pdf PDF kópia 773,57 kB
21.11.2016 Darovacia Zmluva č. 03/2016 Darovacia_zmluva_c._03-2016.pdf PDF kópia 776,87 kB
21.11.2016 Darovacia Zmluva č. 02/2016 Darovacia_zmluva_c._02-2016.pdf PDF kópia 778,45 kB
21.11.2016 Darovacia Zmluva č. 01/2016 Darovacia_zmluva_c._01-2016.pdf PDF kópia 843,66 kB
20.10.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016 číslo: MK-215/2016/2.1 dokumenty/zmluvy/10_2016/20161020101137_.pdf PDF kópia 598,34 kB
19.10.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016 číslo: MK-4359/2016/3.2 dokumenty/zmluvy/10_2016/dodatok k zmluve_.pdf PDF kópia 1,46 MB
28.9.2016 Zmluva o výpožičke č. 08/2016 dokumenty/zmluvy/09_2016/Zmluva o výpožičke č. 08-2016 Horomilfest_.pdf PDF kópia 226,97 kB
16.8.2016 DOHODA číslo 46/§ 51/2016 dokumenty/zmluvy/08_2016/20160831091044_dohoda UP.pdf PDF kópia 1,14 MB
15.7.2016 Zmluva o výpožičke č. 07/2016 dokumenty/zmluvy/07_2016/HM__.pdf PDF kópia 620,18 kB
20.6.2016 Komisionárska zmluva č. VS 2/2016 Komisionarska_zmluva_c._VS216.PDF PDF kópia 102,92 kB
14.6.2016 Cestovné poistenie dokumenty/zmluvy/06_2016/20160615095720_.pdf PDF kópia 262,27 kB
14.6.2016 Cestovné poistenie dokumenty/zmluvy/06_2016/20160615095608_.pdf PDF kópia 1,22 MB
10.6.2016 Zmluva o poskytnutí služby č. 6/2016 dokumenty/zmluvy/06_2016/Zmluva o poskytnutí služby - belokostolská _.pdf PDF kópia 256,23 kB