Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
9.6.2021 Kúpna zmluva č. 01/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/Kúpna zmluva č. 01_2021.pdf PDF kópia 52,44 MB
5.5.2021 Zmluva č. 66/2021 o platbe členského príspevku dokumenty/zmluvy/05_2021/Zmluva č. 662021.pdf PDF kópia 2,76 MB
9.4.2021 Zmluva zaregistrovaná v CRZ SNM: SNM_GR_CEMUZ_2021/233 dokumenty/zmluvy/04_2021/Zmluva zaregistrovaná v CRZ SNM.pdf PDF kópia 2,7 MB
21.1.2021 Licenčná zmluva dokumenty/zmluvy/02_2021/Licenčná Etnologický ústav Praha - fotky Papradna (zakryté podpisy).pdf PDF kópia 309,3 kB
27.1.2021 Kolektívna zmluva dokumenty/zmluvy/01_2021/KZ, VM v PB, od 1.2.2021 (zakryté podpisy).pdf PDF text 622,38 kB
20.10.2020 Dohoda o použití reprografických materiálov z fondov SNM v martine č. 29/2020 rok_2020/Dohoda_o_pouziti_reprografickych_materialov_z_fondu_SNM_v_Martine.pdf PDF kópia 4,98 MB
12.10.2020 Zmluva o úprave povrchu pozemku - verejného priestranstva pre účely výstavby altánku určeného na výstavné účely dokumenty/zmluvy/10_2020/Zmluva o úprave povrchu pozemku.PDF PDF kópia 48,25 kB
8.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo : MK-4718/2020-423i dokumenty/zmluvy/10_2020/Zmluva MK SR  č. MK-47182020-423.PDF PDF kópia 970,81 kB
24.9.2020 Zmluva o výpožičke č. 03/2020 rok_2020/Zmluva_o_vypozicke_c._03_2020.pdf PDF kópia 5,13 MB
11.9.2020 Zmluva zaregistrovaná v CRZ SNM: SNM_GER_CEMUZ_2020/2299 rok_2020/Zmluva_zaregistrovana_v_CRZ_SNM_SNM_GR_CEMUZ_2020_2299.pdf PDF kópia 14,11 MB
16.9.2020 Zmluva o výpožičke 8/2020 rok_2020/Smlouva_o_vypujcce_8_2020.pdf PDF kópia 4,11 MB
31.8.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie rok_2020/UP_-_Kukucova_zverejnenie_2.pdf PDF kópia 4,24 MB
rok_2020/UP_-_urazove_poistenie_Kukucova_-_zmena_§_1.pdf PDF text 4,6 MB
25.8.2020 Dohoda číslo 20/11/054/101 rok_2020/Dohoda_20_11_054_101.pdf PDF kópia 29,18 MB
18.8.2020 Licenčný súhlas na publikovanie fotografií rok_2020/LICENCIA_VLASTIVEDNE_MUZEUM.pdf PDF text 327,09 kB
24.7.2020 Kúpna zmluva č. Z202016779_Z rok_2020/Kupna_zmluva_c._Z202016779_Z.pdf PDF kópia 4,94 MB
21.7.2020 Zmluva o pripojení rok_2020/Zmluva_o_pripojeni.pdf PDF kópia 4,62 MB
13.7.2020 Zmluva o dielo č. 1/2020 rok_2020/Zmluva_o_dielo_c._1_2020_right.pdf PDF kópia 4,91 MB
8.7.2020 Licenčná zmluva rok_2020/Licencna_zmluva.pdf PDF kópia 9,99 MB
24.6.2020 Zmluva o výpožičke č. 02/2020 rok_2020/Zmluva_o_vypozicke_c._02_2020.pdf PDF kópia 15,47 MB
24.6.2020 Zmluva o výpožičke č. 01/2020 rok_2020/Zmluva_01_2020.pdf PDF kópia 15,36 MB