Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
21.6.2018 Zmluva č.ZO/2018A17949-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby rok_2018/zmluva_c.ZO_2018A17949-1_1.pdf PDF kópia 31,18 MB
13.6.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-542-03095 rok_2018/zmluva_c.18-542-03095.pdf PDF kópia 37,56 MB
7.6.2018 Zmluva o výpožičke č.05/2018 rok_2018/zmluva_o_vypozicke_c.52018.pdf PDF kópia 10,44 MB
30.5.2018 Zmluva o výpožičke č.04/ 2018 rok_2018/Zmluva_o_vypozicke_042018.pdf PDF kópia 11,57 MB
24.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 : MK-89/2018/2.1 dokumenty/zmluvy/zmluva_c._MK-89-2018-2_na_web.pdf PDF kópia 4,53 MB
22.5.2018 Darovacia zmluva OÚ/25/2018 dokumenty/zmluvy/05_2018/Darovacia zmluva PSL.PDF PDF kópia 117,55 kB
9.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR MK-3934/2018/3.2 rok_2018/Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_-_MK-393420183.2.PDF PDF text 562,38 kB
27.2.2018 Zmluva o výpožičke č. 03/2018 dokumenty/zmluvy/03_2018/Zmluva o výpožičke  č. 03-2018.pdf PDF text 643,22 kB
19.2.2018 Zmluva č. 64/2018 o platbe členského príspevku na rok 2018 rok_2018/Zmluva_-_clenske2018_zv.PDF PDF text 52,04 kB
1.2.2018 Zmluva o výpožičke č. 02/2018 rok_2018/Zmluva_o_vypozicke.PDF PDF kópia 114,67 kB
23.1.2018 Dodatok č. 1/2018 ku kolektívnej zmluve Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici dokumenty/zmluvy/01_2018/Dodatok č. 12018 ku KZ.PDF PDF text 32,7 kB
18.1.2018 Zmluva o výpožičke č. 01/2018 Zmluva_o_vypozicke_c._012018.PDF PDF kópia 174,1 kB
5.12.2017 Zmluva o poskytnutí služby č.1/2017 dokumenty/zmluvy/12_2017/Zmluva o poskytnutí služby č.1_2017.pdf PDF text 104,37 kB
9.11.2017 dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-521-01514 dokumenty/zmluvy/11_2017/Nový.pdf PDF text 702,7 kB
15.11.2017 Zmluva o výpožičke č.05/2017 dokumenty/zmluvy/11_2017/Zmluva o výpožičke č. 05_2017.pdf PDF text 1,19 MB
2.11.2017 Kúpna zmluva č.05/2017 dokumenty/zmluvy/11_2017/Kúpna_zmluva_č.05_2017.pdf PDF text 183,89 kB
31.10.2017 Zmluva o výpožičke č.2/2014-dodatok č.2 dokumenty/zmluvy/10_2017/Dodatok č.2_k_zmluve o výpožičke_č.2_2014.pdf PDF text 111,9 kB
17.7.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-521-01514 dokumenty/zmluvy/12_2017/Zmluva o poskytnutí finanč.prostriedkov č.17-524-01514.pdf PDF text 1,52 MB
13.10.2017 Zmluva o výpožičke č. 04/2017 dokumenty/zmluvy/10_2017/Zmluva o výpožičke č.04_2017.pdf PDF text 836,17 kB
12.10.2017 Kúpna zmluva č. 04/2017 dokumenty/zmluvy/10_2017/kupna_zmluva_04_2017.pdf PDF text 642,33 kB