Čiastková zmluva o dodávke elektriny č.2021/1

Názov:Čiastková zmluva o dodávke elektriny č.2021/1
Rok:2022
Predmet:Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dodávke elektriny na základe Rámcovej
1. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
2. zmluvná strana:Slovenský plynárenský priemysel a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum uzatvorenia:18.01.2022
Dátum zverejnenia:20.01.2022
Dátum účinnosti:21.01.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/zmluva SPP - elektrina PDF.pdf PDF 19,11 MB