Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5101572386

Názov:Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5101572386
Rok:2022
Predmet:Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období dodávať zemný plyn do odberných miest Odberateľa.
1. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
2. zmluvná strana:Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11
Dátum uzatvorenia:27.01.2022
Dátum zverejnenia:27.01.2022
Dátum účinnosti:28.01.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Zmluva SPP plyn PDF2.pdf PDF 24,71 MB