Darovacia zmluva

Názov:Darovacia zmluva
Rok:2022
Predmet:Darca prenecháva Obdarovanému peňažný dar vo výške 1000 eur. Obdarovaný vyhlasuje, že finančný dar použije výhradne len na podporu účelu občianského združenia a to konkrétne na knižnú prezentáciu diel Imra Weinera-Kráľa.
1. zmluvná strana:Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa, o. z. Orlové 255, Považská Bystrica 017 01
2. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
Dátum uzatvorenia:01.03.2022
Dátum zverejnenia:03.03.2022
Dátum účinnosti:04.03.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/03_2022/darovacia zmluva.pdf PDF 1,35 MB