Dodatok č. 1/2022 ku Kolektívnej zmluve

Názov:Dodatok č. 1/2022 ku Kolektívnej zmluve
Rok:2022
Predmet:Doplnenie Kolektívnej zmluvy uzatvorenej dňa 27. 01. 2022 o nový odsek.
1. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica Slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
2. zmluvná strana:Základná organizácia SLOVES pri Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
Dátum uzatvorenia:27.07.2022
Dátum zverejnenia:27.07.2022
Dátum účinnosti:01.08.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/07_2022/IMG_0001.pdf PDF 650,04 kB