Dodatok č. 2/2022 ku Kolektívnej zmluve

Názov:Dodatok č. 2/2022 ku Kolektívnej zmluve
Rok:2022
1. zmluvná strana:Vlastivené múzeum v Považskej Bystrici Ulica slovenských partizánov 1132/52 017 01 Považská Bystrica
2. zmluvná strana:Základná organizácia SLOVES pri Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici Ulica slovenských partizánov 1132/52 017 01 Považská Bystrica
Dátum uzatvorenia:17.08.2022
Dátum zverejnenia:17.08.2022
Dátum účinnosti:01.09.2022
Fotokópia: 2022/dodatok_ku_KZ_022022.pdf PDF 168,67 kB