Kolektívna zmluva 2022

Názov:Kolektívna zmluva 2022
Rok:2022
Predmet:Táto KZ upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.
1. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
2. zmluvná strana:Základná organizácia SLOVES pri Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
Dátum uzatvorenia:27.01.2022
Dátum zverejnenia:27.01.2022
Dátum účinnosti:28.01.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Kolektívna zmluva 2022 pdf.pdf PDF 15,61 MB