Zmluva o dielo č. 01/2022

Názov:Zmluva o dielo č. 01/2022
Rok:2022
Predmet:Predmetom tejto zmluvy je dielo: vykonanie reštaurátorského výskumu a vypracovanie návrhu na reštaurovanie1 ks zbierkového predmetu.
1. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
2. zmluvná strana:Jozef Dorica, akademický maliar
Dátum uzatvorenia:24.03.2022
Dátum zverejnenia:24.03.2022
Dátum účinnosti:25.03.2022
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/03_2022/Zmluva o dielo 1_2022.pdf PDF 4,19 MB