Zmluva o dielo č. 1/2021

Názov:Zmluva o dielo č. 1/2021
Rok:2021
Predmet:Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo Odstránenie havárie na objekte Depozitu Považské Podhradie - oprava strechy depozitu.
1. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
2. zmluvná strana:H B H, a. s., Robotnícka 286, Považská Bystrica 017 01
Dátum uzatvorenia:15.10.2021
Dátum zverejnenia:21.10.2021
Dátum účinnosti:22.10.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/10_2021/Zmluva o dielo č. 01_2021-compressed.pdf PDF 15,44 MB