Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Rok:2021
Predmet:Touto zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom Od šúpolia k umeniu, a to vo výške a za podmienok stanovených najmä v tejto Zmluve.
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto
2. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
Dátum uzatvorenia:24.11.2021
Dátum zverejnenia:05.01.2022
Dátum účinnosti:06.01.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/zmluva FPU pdf-compressed.pdf PDF 17,95 MB