Zmluva o spolupráci č.1/2022 - realizácia kultúrneho podujatia

Názov:Zmluva o spolupráci č.1/2022 - realizácia kultúrneho podujatia
Rok:2022
Predmet:Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na predmete zmluvy - organizácií kultúrneho podujatia Samostatne a pritom spoločne pre verejnosť v priestoroch Hotel Gino Park Palace.
1. zmluvná strana:EUROCOM & CO, s.r.o. Pribinova 18, Bratislava 811 09
2. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
Dátum uzatvorenia:23.03.2022
Dátum zverejnenia:24.03.2022
Dátum účinnosti:25.03.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/03_2022/Zmluva o spolupráci č. 12022.pdf PDF 7,02 MB