Zmluva o výpožičke č. 01/2022

Názov:Zmluva o výpožičke č. 01/2022
Rok:2022
Predmet:Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov zo zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v počte 74 ks z fondu etnológie podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
1. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
2. zmluvná strana:Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
Dátum uzatvorenia:28.02.2022
Dátum zverejnenia:28.02.2022
Dátum účinnosti:01.03.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/03_2022/Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 01_2022.pdf PDF 232,05 kB