Zmluva o výpožičke č. 02/2022

Názov:Zmluva o výpožičke č. 02/2022
Rok:2022
1. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
2. zmluvná strana:Jozef Dorica, akademický maliar, reštaurátor
Dátum uzatvorenia:24.03.2022
Dátum zverejnenia:24.03.2022
Dátum účinnosti:25.03.2022
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/03_2022/Zmluva o výpožičke 022022.pdf PDF 6,72 MB