Zmluva o výpožičke výstavy č. 01/2022

Názov:Zmluva o výpožičke výstavy č. 01/2022
Rok:2022
Predmet:Predmetom zmluvy je dočasné užívanie putovnej výstavy s názvom "Samostatne a pritom spoločne", v počte 23 kusov bannerov.
1. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
2. zmluvná strana:EUROCOM & Co, s.r.o., Pribinova 18, 811 09 Bratislava
Dátum uzatvorenia:11.03.2022
Dátum zverejnenia:14.03.2022
Dátum účinnosti:15.03.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/03_2022/Zmluva o výpožičke výstavy č 01_2022.pdf PDF 6,79 MB