Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 06/2021

Názov:Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 06/2021
Rok:2021
1. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považska Bstrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 017 01
2. zmluvná strana:Považské múzeum, Topoľová č.1, Žilina 010 03
3. zmluvná strana:Predmetom zmluvy je výpožička 17 ks zbierkových a nezbierkových predmetov – betlehemy zo zbierkového fondu požičiavateľa.
Dátum uzatvorenia:22.11.2021
Dátum zverejnenia:22.11.2021
Dátum účinnosti:23.11.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/11_2021/Zmluvy o vypozicke - betlehemy VM v PB PDF.pdf PDF 1,77 MB