Zmluva zaregistrovaná v CRZ SNM: SNM-GR-CEMUZ-2021/2562

Názov:Zmluva zaregistrovaná v CRZ SNM: SNM-GR-CEMUZ-2021/2562
Rok:2021
Predmet:Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri používaní katalogizačného systému ESEZ 4G.
1. zmluvná strana:Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
2. zmluvná strana:Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
Dátum uzatvorenia:21.10.2021
Dátum zverejnenia:04.11.2021
Dátum účinnosti:05.11.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/11_2021/Zmluva zaregistrovaná v CRZ SNM.pdf PDF 24,38 MB