Buditeľ národnej myšlienky J. M. Hurban (1817-1888)

Buditeľ národnej myšlienky J. M. Hurban (1817-1888)

Termín: od 21.3.2017, 09:00 do 22.3.2017, 11:00

Pozvánka na "Historický a umelecký profil osobnosti J. M. Hurbana pod odborným vedením PhDr. Ľubice Juríčkovej" pri príležitosti 200. výročia narodenia buditeľa národnej myšlienky J. M. Hurbana.

Všetkých srdečne pozývame, vstup voľný.

Miesto konania

zasadačka MsÚ v Považskej Bystrici

Zabezpečuje

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Organizátor

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Gymnázium Považská Bystrica, Mesto Považská Bystrica